Skladování

Naše společnost klade velký důraz na skladování jakožto jednu z velmi významných částí našich komplexních služeb.

  • Zabezpečujeme skladování paletového i kusového zboží
  • Zboží je naskladněno adresně do regálů podle šarží
  • Výdej zboží je řízen SW - K2
  • Výdej a příjem zboží je řízen přes mobilní terminály
  • On-line propojen í se zákazníkem
  • Kompletace zboží podle potřeb zákazníka
  • Paletový servis - svoz od cílového zákazníka k dodavateli
  • Etiketování zboží, různé příbaly, crossdocking